Home » Beaches » Faro beaches » Praia de Faro » Ria Formosa