Home » Beaches » Lagoa beaches » Praia do Carvalho » Carvalho tunnel 2