Home » Beaches » Lagos beaches » Meia Praia » Meia praia 5